กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู และ ศูนย์ข้อมูลเวชสารสนเทศ
โรงพยาบาลกำแพงเพชร
INDICATIONS CENTER
 
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

สิทธิ์พิเศษเมื่อสมัครสมาชิก
....โปรแกรมจะบันทึกผล Score ที่ประเมินโดยสมาชิก เพื่อนำมาแสดงสถิติจำแนกตามปีงบประมาณ
....ทำให้สมาชิกทราบรายงานข้อมูลสถิติได้ แต่ถ้าต้องการข้อมูลวิจัยเชิงลึกที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของโรงพยาบาล สามารถติดต่อเพื่อขอโปรแกรม KPH-Indications ได้ฟรีครับ