ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่

ลงทะเบียน
หลังจากลงทะเบียนแล้วให้แจ้งมาที่ศูนย์ IT (1219) เพื่อยืนยันการเปิดใช้งาน

ย้อนกลับไปหน้าเข้าระบบ