แผนยุทธศาสตร์ ปีงบ 66(รอ template)
แสดงรายการ
ตัวชี้วัดโรงพยาบาลกำแพงเพชร 2563-2564
แสดงรายการ
ตัวชี้วัด THIP 2561
แสดงรายการ
ตัวชี้วัดโรงพยาบาลกำแพงเพชร 2558-2562
แสดงรายการ

ผลด้านการดูแลผู้ป่วย ( PCR )

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ทำได้ รอบข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ BI
1 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยในโรงพยาบาลทุกประเภท
HOSXP
ทุกเดือน
< 4% 3.69 2567/6 19/06/2567 00:01
10 อัตราตายจากติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis)
HOSXP
ทุกเดือน
< 30% 39.13 2567/6 19/06/2567 00:01
11 อัตราความสำเร็จการรักษาวัณโรค (**เป็นการเก็บข้อมูลผลลัพธ์ย้อนหลัง 1 ปี)
KEYIN
ทุก 6 เดือน
> 85% 50.94 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 4 23/01/2566 14:36
12 อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย Fast track trauma ภายใน 24 ชั่วโมง
KEYIN
ทุกเดือน
>= 50% 86.96 2564/9 09/12/2564 11:50
14 ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการผ่าตัดภายใน 4 สัปดาห์
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
>= 80% 76.52 ปีงบฯ 2565 20/01/2566 10:38
15 ผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัดภายใน 6 สัปดาห์
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
>= 80% 91.94 ปีงบฯ 2565 20/01/2566 10:54
16 Three-years survival มะเร็งเต้านม
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
>= 70% 84.07 ปีงบฯ 2565 20/01/2566 10:54
17 Three-years survival มะเร็งลำไส้
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
>= 70% 43.28 ปีงบฯ 2565 20/01/2566 10:55
18 อัตราการเสียชีวิตภายใน 48 ชั่วโมงหลังผ่าตัด (Elective case)
KEYIN
ทุกเดือน
0% 0 2564/9 09/12/2564 11:51
19 อัตราการตายของมารดา (ต่อแสนทารกเกิดมีชีพ)
HOSXP
ทุกเดือน
< 15 0 2567/6 19/06/2567 00:01
2 อัตราการกลับมารักษาที่หน่วยฉุกเฉิน ภายใน 48 ชั่วโมง
KEYIN
ทุก 3 เดือน
< 1% 0.16 ปีงบฯ 2564 ไตรมาสที่ 4 26/10/2564 09:26
20 อัตราทารกตายปริกำเนิด (ต่อพันการเกิดทั้งหมด)
HOSXP
ทุกเดือน
< 9 0 2567/6 19/06/2567 00:01
21 อัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด (Birth Asphyxia Ratio) (ต่อพันการเกิดมีชีพ)
HOSXP
ทุกเดือน
< 25 1.08 2567/6 19/06/2567 00:01
22 อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย(<2,500กรัม)
HOSXP
ทุกเดือน
< 7% 13.83 2567/6 19/06/2567 00:01
23 อัตราการเกิด BPD ใน Preterm
KEYIN
ทุกเดือน
< 25% 28.57 2565/12 02/03/2566 13:36
24 อัตราการเกิด ROP ใน Preterm
KEYIN
ทุกเดือน
< 8% 0 2565/9 23/01/2566 15:02
25 อัตราการเกิด Pneumothorax ในเด็กที่ใช้ Ventilator
KEYIN
ทุกเดือน
< 5% 8.33 2565/9 23/01/2566 15:26
26 จำนวนการเกิดภาวะ Shock ใน DHF
KEYIN
ทุกเดือน
0 ราย 0 2565/9 23/01/2566 15:27
27 ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอดได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
KEYIN
ทุกเดือน
100% 91.38 2565/4 27/05/2565 09:50
28 อัตราการมองเห็นดีขึ้นหลังการผ่าตัดต้อกระจก
KEYIN
ทุกเดือน
100% 99.14 2565/4 27/05/2565 09:51
29 ผู้ป่วย ROP ที่อยู่ในระยะ threshold ได้รับการยิง Laser LIO
KEYIN
ทุกเดือน
100% 0 2565/4 27/05/2565 09:52
3.1 อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วย COPD
HOSXP
ทุก 3 เดือน
< 10% 14.58 ปีงบฯ 2567 ไตรมาสที่ 3 19/06/2567 00:01
3.2 อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วย UGIH
HOSXP
ทุกเดือน
< 10% 11.54 2567/6 19/06/2567 00:01
3.3 อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วยหลังผ่าตัดทอนซิล
KEYIN
ทุก 3 เดือน
0% 0 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 2 25/07/2565 10:36
3.5 อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วย Fracture of femur
HOSXP
ทุกเดือน
0% 100 2567/6 19/06/2567 00:01
3.7 อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วย Stroke
HOSXP
ทุกเดือน
< 4% 0 2563/8 10/08/2563 11:22
3.8 อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วย MI
HOSXP
ทุกเดือน
< 4% 13.33 2567/6 19/06/2567 00:01
30 อัตราการติดเชื้อในผู้ป่วย DR c DME หลังได้รับการฉีด Anti-VEGF
KEYIN
ทุกเดือน
0% 0 2565/4 27/05/2565 09:57
31 ภาวะเลือดออกหลังการผ่าตัดทอนซิล
KEYIN
ทุก 3 เดือน
0% 0 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 3 18/08/2565 16:03
32 อัตราการเกิดเหล็กดามกระดูกหักภายหลังผ่าตัด 6 เดือน
HOSXP
ทุกเดือน
<= 3% - 2567/6 19/06/2567 00:01
33 อัตราการเกิดข้อสะโพกหลุดซ้ำในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมภายใน 3 เดือนหลังผ่าตัด
HOSXP
ทุกเดือน
<= 3% - 2567/6 19/06/2567 00:01
4.1 อัตราการผ่าตัดซ้ำในการ admit ครั้งเดียวกัน (Re-operation Rate) แผนกศัลยกรรมกระดูก
HOSXP
ทุกเดือน
0% 0 2567/6 19/06/2567 00:01
4.2 อัตราการผ่าตัดซ้ำในการ admit ครั้งเดียวกัน (Re-operation Rate) แผนกหู คอ จมูก
HOSXP
ทุก 3 เดือน
0% 0 ปีงบฯ 2567 ไตรมาสที่ 3 19/06/2567 00:01
4.3 อัตราการผ่าตัดซ้ำในการ admit ครั้งเดียวกัน (Re-operation Rate) แผนกตา
HOSXP
ทุกเดือน
0% 0 2567/6 19/06/2567 00:01
4.4 อัตราการผ่าตัดซ้ำในการ admit ครั้งเดียวกัน (Re-operation Rate) แผนกศัลยกรรม
HOSXP
ทุกเดือน
0% 0 2567/6 19/06/2567 00:01
5 อัตราผู้ป่วยตาย STEMI
HOSXP
ทุกเดือน
< 10% 0 2567/6 19/06/2567 00:01
6 อัตราผู้ป่วย Ischemic Stroke ที่ได้รับ Thrombolytic Agents ภายใน 60 นาที เมื่อ มาถึงโรงพยาบาล
KEYIN
ทุกเดือน
> 80% 100 2565/9 23/01/2566 15:57
7 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย stroke
HOSXP
ทุกเดือน
< 7% 14.29 2567/6 19/06/2567 00:01
8 ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีภาวะทุพพลภาพลดลง/คงที่(คะแนน Barthel ADL index คงที่หรือเพิ่มขึ้น)
KEYIN
ทุก 3 เดือน
>= 80% 83.16 ปีงบฯ 2566 ไตรมาสที่ 4 14/10/2566 21:15
9 การชะลอความเสื่อมของไต ของผู้ป่วยไตเรื้อรัง มี eGFR < 4 ml/min/1.73m2/yr
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
> 65% 73.61 ปีงบฯ 2565 23/01/2566 16:00

ผลด้านการมุ่งเน้นของผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น (CFR)

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ทำได้ รอบข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ BI
34 ร้อยละของผู้ป่วยในที่มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป
KEYIN
ทุก 3 เดือน
>= 80% 85.87 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 4 23/01/2566 16:01
35 ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป
KEYIN
ทุก 3 เดือน
>= 80% 83.41 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 3 18/08/2565 16:04
36 อัตราข้อร้องเรียน: 1000 ผู้รับบริการ
KEYIN
ทุก 3 เดือน
<= 0.5 ต่อ 1000 ผู้รับบริการ 0.45 ปีงบฯ 2567 ไตรมาสที่ 1 21/03/2567 10:39

ผลด้านการเงิน (FNR)

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ทำได้ รอบข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ BI
37 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio)
KEYIN
ทุกเดือน
>= 1.5 เท่า 2.72 2565/9 23/01/2566 16:04
38 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick ratio)
KEYIN
ทุกเดือน
>= 1.0 เท่า 2.47 2565/9 23/01/2566 16:05
39 อัตราส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ (Cash ratio)
KEYIN
ทุกเดือน
>= 0.8 เท่า 1.12 2565/9 23/01/2566 16:06

ผลด้านทรัพยากรบุคคล (HRR)

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ทำได้ รอบข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ BI
40 ดัชนีความสุขของบุคลากร
KEYIN
ทุก 6 เดือน
>= 60% 59.84 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 2 13/06/2565 10:30
41 ร้อยละของหน่วยงานที่บุคลากรผ่านเกณฑ์สมรรถนะเชิงเทคนิค
KEYIN
ทุก 6 เดือน
>= 80% 95 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 2 13/06/2565 10:31
42 อัตราการลาออกของบุคลากร (Turn Overrate)
KEYIN
ทุก 6 เดือน
< 1% 0.23 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 4 20/02/2566 15:23
43 จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
KEYIN
ทุก 6 เดือน
>=15 เรื่อง:ปี 28 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 4 23/01/2566 16:09

ผลด้านระบบงานและกระบวนการสำคัญ (SPR)

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ทำได้ รอบข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ BI
44 อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ 7 ขึ้นไปได้รับการทำ RCA และมีแนวทางแก้ไข
KEYIN
ทุกเดือน
1 80 2565/5 25/07/2565 13:36
46 สัดส่วนของการรายงานอุบัติการณ์ Near miss:Miss
KEYIN
ทุกเดือน
Near miss > Miss 0.68 2565/5 25/07/2565 13:37
48 อัตราการสอบเทียบเครื่องมือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
KEYIN
ทุก 6 เดือน
> 80% 90.53 ปีงบฯ 2566 ไตรมาสที่ 1 20/02/2566 15:25
49 ความทันเวลาในการส่งกระแสไฟฟ้าสำรองกรณีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (ภายใน 20 วินาที หลังจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง)
KEYIN
ทุกเดือน
> 80% 100 2566/1 20/02/2566 15:28
50 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการตรวจน้ำดื่มของผู้รับบริการ (โคลิฟอร์มแบคทีเรีย <2 MPN/100 ml.,ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย = ตรวจไม่พบ)
KEYIN
ทุกเดือน
100% 80 2566/1 20/02/2566 15:31
51 ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล (ค่าบีโอดี)
KEYIN
ทุกเดือน
ไม่เกิน 20 มก./ลิตร 2565/11 20/02/2566 15:35
52 ความทันเวลาในการจ่ายออกซิเจนสำรองกรณีฉุกเฉิน (ภายใน 10 วินาที)
KEYIN
ทุกเดือน
100% 100 2566/1 20/02/2566 15:38
53 การกำจัดขยะผ่านมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
KEYIN
ทุก 3 เดือน
ผ่าน ผ่าน ปีงบฯ 2566 ไตรมาสที่ 1 20/02/2566 15:39
54 อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ (ครั้งต่อ 1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ)
KEYIN
ทุกเดือน
<= 3 ครั้งต่อ 1,000 วัน 0.84 2566/1 20/02/2566 15:50
55 อัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดที่สัมพันธ์กับการคาสายสวนหลอดเลือด (CABSI) BSI line (ครั้งต่อ 1,000 วันคาสายสวนหลอดเลือด)
KEYIN
ทุกเดือน
<= 0.5 ครั้งต่อ 1,000 วัน 0 2566/1 20/02/2566 15:52
56 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัดรายหัตถการ ต่อ 100
KEYIN
ทุกเดือน
< 0.5 0 2566/1 20/02/2566 15:56
57 ร้อยละของหน่วยงานที่ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
KEYIN
ทุก 6 เดือน
>= 80 % 96.83 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 2 13/06/2565 15:46
58 อัตราการใช้ยาต้านจุลชีพที่สอดคล้องกับเชื้อก่อโรค
KEYIN
ทุกเดือน
>= 80 % 81.01 2565/3 18/08/2565 16:14
59 อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
KEYIN
ทุก 6 เดือน
> 85% 77.04 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 2 05/07/2565 13:55
60 อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน
KEYIN
ทุก 6 เดือน
> 85% 93.34 ปีงบฯ 2566 ไตรมาสที่ 1 20/04/2566 10:28
61 อัตราการสรุปเวชระเบียนผู้ป่วยในทันเวลา
KEYIN
ทุกเดือน
100% 99.97 2565/12 26/01/2566 14:28
62 จำนวนครั้งการแพ้ยาซ้ำในระบบโรงพยาบาล
KEYIN
ทุก 3 เดือน
0 ครั้ง 1 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 2 24/04/2565 19:15
63 อัตราความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาผู้ป่วยนอก
KEYIN
ทุก 3 เดือน
< 0.5 ต่อพันใบสั่งยา 0.07 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 2 24/04/2565 19:18
64 อัตราความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาผู้ป่วยใน
KEYIN
ทุก 3 เดือน
< 4 1.58 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 2 24/04/2565 19:21
65 ความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นแล้วและมีอันตรายต่อผู้ป่วย
KEYIN
ทุก 3 เดือน
0 5 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 2 24/04/2565 19:22
66 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก
HOSXP
ทุก 3 เดือน
<= 30% 27.08 ปีงบฯ 2567 ไตรมาสที่ 3 19/06/2567 00:01
67 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
HOSXP
ทุก 3 เดือน
<= 30% 30.86 ปีงบฯ 2567 ไตรมาสที่ 3 19/06/2567 00:01
68 การแพ้สารทึบรังสีแบบรุนแรง
KEYIN
ทุกเดือน
0 0.19 2566/9 10/10/2566 10:30
69 อัตราการถ่ายภาพรังสีซ้ำ
KEYIN
ทุกเดือน
< 2% 1.65 2566/9 05/10/2566 10:55
70 ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการตามเวลาที่กำหนด (Turn Around Time) (105 นาที)
KEYIN
ทุกเดือน
100% 88.50 2565/5 18/08/2565 16:19
71 อัตราการควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการ (EQA) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด *(เริ่มเก็บข้อมูล 2559 ไตรมาส 3)
KEYIN
ทุก 3 เดือน
100% 100 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 4 24/02/2566 10:53
72 อัตราความเพียงพอของส่วนประกอบของเลือด
KEYIN
ทุกเดือน
> 95% 99.47 2565/5 19/08/2565 10:07
73 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 20 จากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี
KEYIN
ทุกเดือน
< 199.8/ แสนคน 0 2564/3 01/04/2564 13:24
74 ความทันเวลาของการสอบสวนควบคุมโรคไข้เลือดออก
KEYIN
ทุกเดือน
> 90% 100 2564/9 09/12/2564 16:03
75 Information systems response time (sec) ความสามารถในการกู้ระบบกลับคืนหลังจากไม่สามารถใช้งานได้ภายใน 60 นาที
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
100% 50 ปีงบฯ 2565 24/02/2566 10:52

ผลด้านการนำ (LDR)

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ทำได้ รอบข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ BI
76 ร้อยละของการบรรลุตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวมขององค์กร
KEYIN
ทุก 3 เดือน
>= 80% 69.44 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 4 24/02/2566 10:50
77 ผลการตรวจสอบความโปร่งใสของการปฏิบัติงานจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
KEYIN
ทุก 6 เดือน
ผ่าน ผ่าน ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 4 24/02/2566 10:49
78 อุบัติการณ์การร้องเรียนด้านธรรมาภิบาล
KEYIN
ทุกเดือน
0 0 2566/1 24/02/2566 10:48

ผลด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ทำได้ รอบข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ BI
79 ร้อยละบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
>= 80% 86.83 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 3 30/11/2565 14:16
80 ร้อยละบุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) เกินเกณฑ์มาตรฐาน (> 25)
KEYIN
ทุก 6 เดือน
< 30% 51.95 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 3 30/11/2565 14:18
81 อัตราผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับอยู่ในเกณฑ์ (HbA1c<7)
HOSXP
ทุก 3 เดือน
> 40% 16.36 ปีงบฯ 2567 ไตรมาสที่ 3 19/06/2567 00:01
82 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ (140/90mmHg)
HOSXP
ทุก 3 เดือน
> 50% 87.18 ปีงบฯ 2567 ไตรมาสที่ 3 19/06/2567 00:01
83 อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
KEYIN
ทุก 3 เดือน
> 50% 77.56 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 2 23/05/2565 15:56
84.1 ประชาชนกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง DM
KEYIN
ทุก 3 เดือน
> 90% 96.13 ปีงบฯ 2564 ไตรมาสที่ 4 17/12/2564 15:24
84.2 ประชาชนกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง HT
KEYIN
ทุก 3 เดือน
> 90% 94.68 ปีงบฯ 2564 ไตรมาสที่ 4 17/12/2564 15:25
85 ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงวัยทำงานป่วยเป็นโรคเบาหวานรายใหม่
HOSXP
ทุก 3 เดือน
< 5% 16.39 ปีงบฯ 2567 ไตรมาสที่ 3 19/06/2567 00:01