หมวดหมู่รอง

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2566 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 8
ประกาศการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างหอผู้ป่วย ชนิดมีระบบดูดอากาศและกรองอากาศ จำนวน 1 งาน 28 มกราคม 2566 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 19
ประกาศแผนการจ้างซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร อาคาร 7 (ตึกพิเศษ 5 ชั้น) จำนวน 2 ชุด 28 มกราคม 2566 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 19
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด 26 มกราคม 2566 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ดูดเลือดและสารคัดหลั่งสำหรับผ่าตัดด้วยระบบวิดิทัศน์ (Endo suction and irrigation) จำนวน 35 ชิ้น 26 มกราคม 2566 เขียนโดย ลอองดาว ฮิต: 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง- 26 มกราคม 2566 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 21
ประกาศประกวดราคาซื้อฯ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Sticker Thermal 9*7 cm ใหญ่ จำนวน 2,500,000.00 ดวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2566 19 มกราคม 2566 เขียนโดย นาวินี รอตศิริ ฮิต: 80
ประกาศประกวดราคาซื้อฯ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หน้ากากอนามัย N95 ชนิดพับเก็บได้ Medical grade จำนวน 36,000 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2566 19 มกราคม 2566 เขียนโดย นาวินี รอตศิริ ฮิต: 38
ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ (เลนส์เหลืองขาแข็ง) จำนวน 100 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 18 มกราคม 2566 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 73
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (สขร 1) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 17 มกราคม 2566 เขียนโดย ชิน ฮิต: 44