หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
พิธีเปิดศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย รพ.กำแพงเพชร 17 มิถุนายน 2559 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 1888
การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตบริการสุขภาพที่ 3 (รอบที่2) 17 มิถุนายน 2559 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 1349
งาน IC Day 2559 10 มิถุนายน 2559 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 2642
โรงพยาบาลกำแพงเพชรเป็นสถานพยาบาลบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ดีเด่น ปี 2559 01 มิถุนายน 2559 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 1283
สายธารโรงพยาบาลคุณธรรม 30 พฤษภาคม 2559 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 1383
ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ประจำปี 2559 30 พฤษภาคม 2559 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 1607
การนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพ 23 พฤษภาคม 2559 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 1695
12 พฤษภาคม วันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม 2559 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 1607
ห้องผ่าตัด รพ.กำแพงเพชร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ "ทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยและมีความสุข" How to safety and Happy Workplace วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 25 เมษายน 2559 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 2295
งานประเพณีสงกรานต์โรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปี 2559 22 เมษายน 2559 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 2003