หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริตโดยคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 26 สิงหาคม 2559 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 1107
รพ.กำแพงเพชรจัดการซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2559 23 สิงหาคม 2559 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 1759
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รพ.กำแพงเพชร 11 สิงหาคม 2559 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 1926
การประชุมวิชาการและสรุปผลตรวจราชการ เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 3 กระทรวงสาธารณสุข 09 สิงหาคม 2559 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 1642
พิธีเปิดคลินิกหมอครอบครัว 09 สิงหาคม 2559 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 1922
พิธีทำบุญ วันก่อตั้งโรงพยาบาลกำแพงเพชร ครบรอบ ๖๒ ปี 03 สิงหาคม 2559 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 1779
ขอเชิญชวน จนท.รพ.กำแพงเพชรทุกท่านร่วมพิธีทำบุญ วันก่อตั้งโรงพยาบาลกำแพงเพชร ครบรอบ 62 ปี ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 29 กรกฎาคม 2559 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 1859
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 14 กรกฎาคม 2559 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 1102
ขอเชิญชวนนำบุตรหลานรับการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กฯ 4-8 กรกฎาคม 2559 04 กรกฎาคม 2559 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 1934
โรงพยาบาลกำแพงเพชรได้รับการรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาลยาและสารเสพติด 30 มิถุนายน 2559 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 1818