หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
แผนซ้อมอัคคีภัยโรงพยาบาลศิริราช 13 มกราคม 2560 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 1410
รพ.กำแพงเพชรประกาศเจตนารมณ์เพื่อรณรงค์สร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้องค์กรโปร่งใสปราศจากการทุจริต 13 มกราคม 2560 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 1631
กระทรวงสาธารณสุขห่วงใย ให้คนไทยสุขภาพดี รับปีใหม่ 2560 04 มกราคม 2560 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 1402
ประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกหมอครอบครัว(PCC:Primary Care Cluster) 23 ธันวาคม 2559 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 2578
นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุฯ 22 ธันวาคม 2559 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 1541
Re-accreditation โรงพยาบาลกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 09 ธันวาคม 2559 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 1418
ประกาศจากระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 29 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 1356
กิจกรรมรวมพลังช่วยชาวนาที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ 15 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 1194
ร่วมเปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง ด้วยการบริจาคโลหิต" เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 09 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 1287
โครงการพัฒนาทีมรักษ์ไต จังหวัดกำแพงเพชร 08 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 1575