หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ผู้บริหาร และงานนมัสการองค์พระประธานโบสถ์วัดสามจีน ประจำปี 2560 18 เมษายน 2560 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 1312
มอบรางวัลโครงการประกวดสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปี2560 30 มีนาคม 2560 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 1562
รวมพลังยุติวัณโรค 24 มีนาคม วันวัณโรคสากล 24 มีนาคม 2560 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 1484
การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 24 มีนาคม 2560 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 2232
นโยบายโรงพยาบาลกำแพงเพชรปลอดโฟม (Polyestyrene) บรรจุอาหาร 100% 24 มีนาคม 2560 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 3490
การดำเนินการคัดกรองประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ 17 มีนาคม 2560 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 2532
"อ้วนกลม ระทมไต" สัปดาห์วันไตโลก 6-12 มี.ค.60 09 มีนาคม 2560 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 1692
การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ประจำปี2560 09 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 1708
ผู้อำนวยการบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยฯ 25 มกราคม 2560 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 1032
โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่นฯ 23 มกราคม 2560 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 1473