หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
งานประเพณีสงกรานต์โรงพยาบาลกำแพงเพชร ปี 2561 10 เมษายน 2561 เขียนโดย วุฒิรักษ์ วทานียเวช ฮิต: 2373
ขอเชิญเจ้าหน้าที่กลุ่มการพยาบาลทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมประกวด คนดีศรีดอกปีบ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2561 03 เมษายน 2561 เขียนโดย วุฒิรักษ์ วทานียเวช ฮิต: 1253
โรงพยาบาลกำแพงเพชรจัดพิธีทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง เนื่องในวันมหิดล 22 กันยายน 2560 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 1663
รพ.กำแพงเพชรได้รับรางวัลชนะเลิศพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ประจำปี 2560 31 สิงหาคม 2560 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 1677
ขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐในทะเบียนประวัติของผู้มีสิทธิ 30 มิถุนายน 2560 เขียนโดย สุพิชฌาย์ ฮิต: 1223
พญ.รจนา ขอนทอง ได้รับเกียรติบัตร "เป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2560" 26 มิถุนายน 2560 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 1866
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2560 26 มิถุนายน 2560 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 1603
พิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตาฯ 14 มิถุนายน 2560 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 1315
เอกสารประกอบโครงการ " วิธีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 " 25 เมษายน 2560 เขียนโดย ์ ฮิต: 8892
วันที่ 24 เม.ย. 2560 ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมอบรม โครงการ " วิธีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รพ.กำแพงเพชร 20 เมษายน 2560 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 1489