หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกำแพงเพชร 30 เมษายน 2563 เขียนโดย ศศิวิมล ตาลเพชร ฮิต: 9438
รับยาใกล้บ้าน ลดเสี่ยงติดโควิด-19 10 เมษายน 2563 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 3691
ประชาสัมพันธ์งานประเพณีนบพระ - เล่นเพลง ฯ ประจำปี ๒๕๖๓ 04 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย ศศิวิมล ตาลเพชร ฮิต: 1698
ประชาสัมพันธ์งานประเพณี สารทไทย-กล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเพชร ประจำปีพ.ศ.2562 26 สิงหาคม 2562 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 3533
กิจกรรมเดินวิ่ง 11 อำเภอ เพื่อรับบริจาคตามโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลกำแพงเพชร 18 สิงหาคม 2561 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 3222
โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2561 15 สิงหาคม 2561 เขียนโดย Ita_admin ฮิต: 4385
ประกาศ รพ.กำแพงเพชร เรื่อง GREEN & CLEAN Hospital และนโยบายโรงพยาบาลปลอดโฟม 05 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ENV ฮิต: 2268
ประกาศ รพ.กพ เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 04 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ENV ฮิต: 2042
ประกาศ รพ.กพ เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 04 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ENV ฮิต: 2315
ประกาศผลรางวัลสลากการกุศล งานประเพณีสงกรานต์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปี 2561 18 เมษายน 2561 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 1524