นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณาสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลกำแพงเพชร วันที่ 8 สิงหาคม 2559