วันที่ 3 สิงหาคม 2559 โรงพยาบาลกำแพงเพชรจัดพิธีทำบุญ วันก่อตั้งโรงพยาบาลกำแพงเพชร ครบรอบ 62 ปี โดยมีท่าน นพ.พิชัย ศิริพรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีทำบุญ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี