นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย โรงพยาบาลกำแพงเพชร

โดย นพ.พิชัย ศิริพรพาณิชย์ กล่าวรายงานการเปิดศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการและให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ

ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย รพ.กำแพงเพชร แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกำแพงเพชร