ในวันที่ 8-9  มิถุนายน 2559 โรงพยาบาลกำแพงเพชรได้จัดงาน IC Day 2559 

"การอบรมฟื้นฟูการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล"

ณ ห้องประชุมประธาน กาญจนาลัย ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี รพ.กำแพงเพชร