ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 โรงพยาบาลกำแพงเพชรได้จัดการประชุม "การนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพ การดูแลผู้ป่วยจากงานประจำ สู่ผลงานวิจัยคุณภาพ" ประจำปี 2559

โดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร นพ.พิชัย ศิริพรพาณิชย์ กล่าวเปิดการประชุม และได้มีการนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 21 เรื่อง