โรงพยาบาลกำแพงเพชรได้จัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมให้คำแนะนำความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการ เนื่องในวันพยาบาลสากล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559