ห้องผ่าตัด รพ.กำแพงเพชร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ 

"ทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยและมีความสุข"
How to safety and Happy Workplace
ห้องประชุมประธาน  กาญจนาลัย  ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี
รพ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
 
ลงทะเบียน  ภายในวันที่  20 มิถุนายน 2559 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 081-3792863, 088-9165494