ศูนย์คุณภาพจะจัดโครงการประกวดผลงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลกำแพงเพชร
ระหว่างวันที่วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2557  ในการนี้จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถ
นำผลงานเข้าร่วมประกวดตามโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งแนวคิด
ภายใต้หัวข้อ Patient Safety Goals และ การบริการด้วยใจ โดยแบ่งประเภทออกเป็นดังนี้  
1)นวัตกรรม   2)ผลงานการพัฒนาคุณภาพหน่วยงานด้านคลินิก  3)ผลงานการพัฒนาคุณภาพหน่วยงานด้านสนับสนุน
4)เรื่องเล่าประทับใจ  5) ผลงานการพัฒนาคุณภาพระดับทีม PCT   6)ผลงานการพัฒนาคุณภาพระดับทีมเฉพาะด้าน

สามารถส่งรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนดได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หมดเขตการส่งผลงาน  ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1404
ศูนย์คุณภาพ