รพ.กำแพงเพชรและสำนักงานสาธารณสุข จ.กำแพงเพชร ได้มีโอกาสจัดประชุมพบปะหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกำแพงเพชร

"จิบกาแฟ แชร์ความคิด ครั้งที่37 "โดยมีท่านธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุม

ในวันที่ 11 ก.พ.2559 ณ ห้องประชุมประธาน กาญจนาลัย รพ.กำแพงเพชร