ขอเชิญร่วมงานประเพณีสักการะหลวงพ่ออู่ทองและรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุและผู้บริหา

ประจำปี2557 รพ.กำแพงเพชร