โรงพยาบาลกำแพงเพชร สมัครรับยาใกล้บ้าน ลดความเสี่ยงโควิด-19 เปิดบริการส่งยาให้ผู้ป่วยที่บ้าน