ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ

โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2561

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561

ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร