ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร ร่วมงานประเพณีสงกรานต์โรงพยาบาลกำแพงเพชร วันที่ 17-18 เมษายน 2561