ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร ร่วมงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการโรงพยาบาลกำแพงเพชร 

วันที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 11.00 น. ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 4 ตึกอำนวยการ