โรงพยาบาลกำแพงเพชรจัดพิธีทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง เนื่องในวันมหิดล 
ในวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมประธาน กาญจนาลัย โรงพยาบาลกำแพงเพชร