พญ.รจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร เปิดกิจกรรมรณรงค์ "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ไขปัญหายาเสพติด"

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2560 โดยในงานมีการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ การแก้ปัญหายาเสพติดของรัชกาลที่ ๙

และการให้โอกาสของสมเด็จย่าในการช่วยเหลือผู้ติดยา รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด

ในวันที่ 26 มิ.ย. 2560 ณ ตึก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร