ขอเชิญชวน คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล /หัวหน้า และ รองหัวหน้าหน่วยงาน /
หัวหน้าและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ,บัญชี,พัสดุ,บริหารทั่วไป /
หัวหน้าหน่วยเบิก - จ่ายทุกหน่วย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการ 

"วิธีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

ในวันที่ 24 เม.ย. 2560

ณ ห้องประชุมประธาน กาญจนาลัย ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป


 

ไฟล์แนบ
FileFile size
Download this file (เอกสารประกอบการอบรม.zip)เอกสารประกอบการอบรม.zip1802 kB