เนื่องในวันที่ 24 มีนาคม เป็นวัน วัณโรคสากล โรงพยาบาลกำแพงเพชร นำโดยแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และคลินิกวัณโรค กลุ่มการพยาบาล ร่วมจัดนิทรรศการ "รวมพลังยุติวัณโรค" ซึ่งเป็นการย้ำเตือนให้รู้และตระหนักถึงวัณโรค มี

กิจกรรมการให้ความรู้ และคำแนะนำเกี่ยวกับวัณโรค ให้กับประชาชนผู้มารับบริการในโรงพยาบาลกำแพงเพชร

ในวันที่ 24 มี.ค.60 บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี รพ.กำแพงเพชร