โรงพยาบาลกำแพงเพชร  จัดกิจกรรมสัปดาห์วันไตโลก "อ้วนกลม ระทมไต" ในวันที่ 6-12 มีนาคม 2560

ในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต อาหาร และการใช้ยา ให้ประชาชนผู้มารับบริการในโรงพยาบาลกำแพงเพชร ณ อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี ชั้น1 รพ.กำแพงเพชร