วิดีโอแผนซ้อมอัคคีภัยโรงพยาบาลศิริราช

 

ที่มา: http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/fire/