โรงพยาบาลกำแพงเพชรจัดกิจกรรม โครงการ ของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2560 โดยกระทรวงสาธารณสุข

 “กระทรวงสาธารณสุขห่วงใย ให้คนไทยสุขภาพดี รับปีใหม่ 2560” โดยท่าน  พญ.รจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

และกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จัดแสดง “มุมสมุนไพรไทย” และนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย

 แจกตัวอย่างยาสมุนไพร เช่น ขมิ้นชัน, ยาอมแก้ไอมะแว้งฯลฯ  บริการน้ำดื่มสมุนไพรบำรุงสุขภาพ ฟรี ตั้งแต่วันที่ 1-15 มกราคม 2560

ณ บริเวณ หน้าห้องพักแพทย์ งานบริการผู้ป่วยนอก(OPD)  อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี