โรงพยาบาลกำแพงเพชร ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรวมพลังช่วยชาวนาที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ในวันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2559 พบกับการออกร้านจำหน่ายข้าวหอมมะลิ/ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และผักปลอดสารพิษ ฯลฯ ณ บริเวณตลาดนัดสีเขียว ลานด้านหน้าโรงพยาบาลกำแพงเพชร