คุณณัฐพล มุสิกะปาน และคุณอัญญารัตน์ รัตนแสงพันธ์ พร้อมคณะ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่อง EKG Monitor จำนวน 2 เครื่องให้กับโรงพยาบาลกำแพงเพชร
เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9
คุณแม่อมราภรณ์ มุสิกะปานและลูกหลาน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่อง EKG Monitor จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลกำแพงเพชร
โดยมี พญ.รจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานไตเทียมเป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559