พญ.รจนา ขอนทอง ผอ.โรงพยาบาลกำแพงเพชร และคณะ จนท. รพ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันปิยะมหาราช ประจำปี 2559 

พร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  เพื่อแสดงความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช