ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 โรงพยาบาลกำแพงเพชร จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ประจำปี 2559

พญ.รจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รพ.กำแพงเพชร

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 21 รูป และพิธีถวายบังคมและกล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ณ ห้องประชุมประธาน กาญจนาลัย อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี

โดยมีกิจกรรม บริการขูด อุด ถอนฟัน ฟรีให้แก่ประชาชน โดยกลุ่มงานทันตกรรม

ออกหน่วยเยี่ยมผู้ป่วยตามพื้นที่ต่างๆใน จ. กำแพงเพชร โดยกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลและงานสังคมสงเคราะห์ และงานเวชกรรม

รับบริจาคโลหิต โดยกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

และการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับงานทันตกรรม งานสังคมสงเคราะห์ และงานการพยาบาล

 

  

 

View the embedded image gallery online at:
https://mis.kph.go.th/html/index.php/pr-news-cat-list/1059-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD?tmpl=component&print=1#sigFreeId9468ccf8c9