โรงพยาบาลกำแพงเพชร จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

"สู่วันอันทรงคุณค่า งามสง่าและภาคภูมิ" ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 15 ท่าน

ในวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมอู่ทอง โรงพยาบาลกำแพงเพชร