หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข 21 ธันวาคม 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 154
แนวทางปฎิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลกำแพงเพชร 15 ธันวาคม 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 83
ประกาศใช้นโยบายและแนวทางปฎิบัติในการรักษามาตรฐานความปลอดภัยของผู้ป่วย สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลกำแพงเพชร 15 ธันวาคม 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 83
นโยบายสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลกำแพงเพชร 05 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 139
วันล้างมือโลก - Global Handwashing Day 14 ตุลาคม 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 157
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม 11 ตุลาคม 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 165
มาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฉ.33 11 ตุลาคม 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 175
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร 11 ตุลาคม 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 171
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 29 มิถุนายน 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 460
คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน 06 พฤษภาคม 2564 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 1159