หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
งานแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 24 มิถุนายน 2565 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 36
รัฐสภาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 : Asia Pacific Parliamaen Forum (APPF 30) 24 มิถุนายน 2565 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 17
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2565 24 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 140
โปรแกรมตรวจสุขภาพ (Check up Program) 28 มีนาคม 2565 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 510
แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข 21 ธันวาคม 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 396
แนวทางปฎิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลกำแพงเพชร 15 ธันวาคม 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 317
ประกาศใช้นโยบายและแนวทางปฎิบัติในการรักษามาตรฐานความปลอดภัยของผู้ป่วย สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลกำแพงเพชร 15 ธันวาคม 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 328
นโยบายสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลกำแพงเพชร 05 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 330
วันล้างมือโลก - Global Handwashing Day 14 ตุลาคม 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 346
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม 11 ตุลาคม 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 311