หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรักบสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 14 มีนาคม 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 369
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 14 มีนาคม 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 300
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานประจำตึก 09 กันยายน 2563 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 1326
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 09 มีนาคม 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 239
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 561
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชรเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด อัตราค่าจ้างวันละ 315 บาท จำนวน 2 อัตรา 21 มกราคม 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 415
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานประจำตึก 19 มกราคม 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 265
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง การเขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา 17 มกราคม 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 287
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ผู้้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 04 มกราคม 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 276
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องบัญชีรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 13 ธันวาคม 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 326