ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา และช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 22-29 พฤศจิกายน 2565