ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 332 บาท