ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ผู้้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

ขอให้ผู้รับการคัดเลือก เข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร