ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องบัญชีรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา