หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 19 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 432
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด จำนวน 1 อัตรา 17 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 114
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานประจำตึก กลุ่มงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา 11 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 130
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้คาวมสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดการวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินความรู้คาวมสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก 05 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 185
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 315 บาท 03 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 210
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป 29 เมษายน 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 199
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา 22 เมษายน 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 393
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดการวันเวลาและสถานที่ในการสอบ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป 22 เมษายน 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 264
ประกาศรับสมัคร พกส.ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป 07 เมษายน 2565 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 626
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 07 เมษายน 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 327