หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/ 2565 พร้อมข้อสั่งการ 22 มีนาคม 2565 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 128
ส่งคำของบลงทุน ปีงบประมาณ 2567 14 มีนาคม 2565 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 98
ITA แผนยุทธศาสตร์ 21 ธันวาคม 2564 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 179
เอกสารประชุมคณะกรรมการ HRD ครั้งที่ 1/2565 09 ธันวาคม 2564 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 174
เอกสารประชุมคณะกรรมการ HRD 09 ธันวาคม 2564 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 155
เอกสารประชุมคณะกรรมการ HRD 09 ธันวาคม 2564 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 181
แนวทางการส่งโครงการประชุมอบรม และโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 65 09 ธันวาคม 2564 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 153
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2565 02 ธันวาคม 2564 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 218
แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข เครือข่ายโรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 02 ธันวาคม 2564 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 218
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2/ 2564 06 สิงหาคม 2564 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 339