หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
วิธีใช้งานเว็บไซต์ "กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ" 10 เมษายน 2566 เขียนโดย นายธนกร กุมารทัต ฮิต: 944
แนวทาง การสรุปการจัดโครงการ ปีงบประมาณ 2566 23 มีนาคม 2566 เขียนโดย นายธนกร กุมารทัต ฮิต: 964
แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข เครือข่ายโรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 19 มกราคม 2566 เขียนโดย นายธนกร กุมารทัต ฮิต: 1092
รายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2566 22 ธันวาคม 2565 เขียนโดย นายธนกร กุมารทัต ฮิต: 1116
รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 25 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 4851
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2/ 2565 พร้อมข้อสั่งการ 06 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 1856
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/ 2565 พร้อมข้อสั่งการ 22 มีนาคม 2565 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 2437
ส่งคำของบลงทุน ปีงบประมาณ 2567 14 มีนาคม 2565 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 2100
ITA แผนยุทธศาสตร์ 21 ธันวาคม 2564 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 1864
เอกสารประชุมคณะกรรมการ HRD ครั้งที่ 1/2565 09 ธันวาคม 2564 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 1709