บทความศูนย์คุณภาพทั้งหมด

ไฟล์แนบ
FileFile size
Download this file (FM-ACD-048-01 Hospital Profile 2019_190719.xlsx)FM-ACD-048-01 Hospital Profile 2019_190719.xlsx42 kB
Download this file (SD-ACD-014-01 Scoring Guideline 2019_190719.xlsx)SD-ACD-014-01 Scoring Guideline 2019_190719.xlsx76 kB
Download this file (SD-ACD-015-00 HA Standards Implementation Manual_190719.pdf)SD-ACD-015-00 HA Standards Implementation Manual_190719.pdf2438 kB
Download this file (Template of Quality Report for CLT5.pptx)Template of Quality Report for CLT5.pptx73 kB
Download this file (แบบฟอร์มเวชระเบียน.doc)แบบฟอร์มเวชระเบียน.doc45 kB
Download this file (เอกสารแสดงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพ_190719.pdf)เอกสารแสดงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพ_190719.pdf286 kB
Download this file (มาตรฐาน ฉบับที่ 4 มกราคม 2562.pdf)มาตรฐาน ฉบับที่ 4 มกราคม 2562.pdf8415 kB
Download this file (ตารางแสดงเนื้อหาแก้ไขมาตรฐานฉบับที่ 4 _ตีพิมพ์ ครั้งที่ 2 (มกราคม 2562).pdf)ตารางแสดงเนื้อหาแก้ไขมาตรฐานฉบับที่ 4 _ตีพิมพ์ ครั้งที่ 2 (มกราคม 2562).pdf205 kB
Download this file (แบบฟอร์ม Unit Profile รพ.กพ ขยายความ.docx)แบบฟอร์ม Unit Profile รพ.กพ ขยายความ.docx615 kB
Download this file (วิสัยทัศน์ พันธกิจ 2563.pptx)วิสัยทัศน์ พันธกิจ 2563.pptx1140 kB
Download this file (เอกสารที่ทีม PCT ทีมเฉพาะด้าน และหน่วยงาน ต้องเตรียม.pdf)เอกสารที่ทีม PCT ทีมเฉพาะด้าน และหน่วยงาน ต้องเตรียม.pdf208 kB
Download this file (แบบฟอร์มผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะหลัง Surveillance Survey.doc)แบบฟอร์มผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะหลัง Surveillance Survey.doc75 kB
Download this file (FM-ACD-046-02 SAR 2020 add.doc)FM-ACD-046-02 SAR 2020 add.doc1194 kB
Download this file (FM-ACD-069-00 รายงานสรุปการพัฒนาในสถานการณ์ COVID-19.docx)FM-ACD-069-00 รายงานสรุปการพัฒนาในสถานการณ์ COVID-19.docx34 kB
Download this file (FM-ACD-067-00 ENV สรุปผลการการประเมินตนเอง ENV.docx)FM-ACD-067-00 ENV สรุปผลการการประเมินตนเอง ENV.docx65 kB
Download this file (FM-ACD-068-01 ผลการดำเนินงานมาตรฐานสำคัญจำเป็น.docx)FM-ACD-068-01 ผลการดำเนินงานมาตรฐานสำคัญจำเป็น.docx50 kB