บทความศูนย์คุณภาพทั้งหมด

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศนียบัตร รับรองกระบวนการคุณภาพ (Re-Accreditation) โรงพยาบาลกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 26 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 225
แบบฟอร์มแผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะหลังรับการประเมินคุณภาพ (Re-Accreditation) โรงพยาบาลกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 12 เมษายน 2565 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 455
สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 08 เมษายน 2565 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 201
ผลการดำเนินงานโรงพยาบาลกำแพงเพชรผ่านการประเมินคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้น 3 08 เมษายน 2565 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 222
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2564 11 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 8720
เอกสารคุณภาพจดทะเบียน (Update 27/4/63) 12 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 1660
เอกสารสำหรับเตรียมรับ Re-Accreditation โรงพยาบาลกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 10 มิถุนายน 2562 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 5766