หมวดหมู่รอง

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2566 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 8
ประกาศการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างหอผู้ป่วย ชนิดมีระบบดูดอากาศและกรองอากาศ จำนวน 1 งาน 28 มกราคม 2566 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 19
ประกาศแผนการจ้างซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร อาคาร 7 (ตึกพิเศษ 5 ชั้น) จำนวน 2 ชุด 28 มกราคม 2566 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 19
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด 26 มกราคม 2566 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ดูดเลือดและสารคัดหลั่งสำหรับผ่าตัดด้วยระบบวิดิทัศน์ (Endo suction and irrigation) จำนวน 35 ชิ้น 26 มกราคม 2566 เขียนโดย ลอองดาว ฮิต: 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง- 26 มกราคม 2566 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 21
ประกาศประกวดราคาซื้อฯ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Sticker Thermal 9*7 cm ใหญ่ จำนวน 2,500,000.00 ดวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2566 19 มกราคม 2566 เขียนโดย นาวินี รอตศิริ ฮิต: 80
ประกาศประกวดราคาซื้อฯ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หน้ากากอนามัย N95 ชนิดพับเก็บได้ Medical grade จำนวน 36,000 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2566 19 มกราคม 2566 เขียนโดย นาวินี รอตศิริ ฮิต: 38
ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ (เลนส์เหลืองขาแข็ง) จำนวน 100 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 18 มกราคม 2566 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 73
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (สขร 1) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 17 มกราคม 2566 เขียนโดย ชิน ฮิต: 44
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดเล็ก จำนวน 10 เครื่อง 17 มกราคม 2566 เขียนโดย ญาณิกา กุลวงษ์ ฮิต: 46
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Sitagliptin tab 100 mg จำนวน 64,400 เม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 17 มกราคม 2566 เขียนโดย นิศาชล ฮิต: 72
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Meropenem inj 1 gm จำนวน 33,000 ขวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 17 มกราคม 2566 เขียนโดย นิศาชล ฮิต: 29
ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕๓ รายการ 17 มกราคม 2566 เขียนโดย นางพวงพยอม นาคบาตร ฮิต: 67
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อฯ วัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มกราคม 2566 เขียนโดย นาวินี รอตศิริ ฮิต: 50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 97 รายการ (12 ม.ค. 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2566 เขียนโดย นิศาชล ฮิต: 17
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อฯ วัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 10 มกราคม 2566 เขียนโดย นาวินี รอตศิริ ฮิต: 44
ประกาศประกวดราคาซื้อฯ วัสดุการแพทย์หน่วยงานห้องผ่าตัด จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 มกราคม 2566 เขียนโดย นาวินี รอตศิริ ฮิต: 57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 32 รายการ (6 ม.ค. 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2566 เขียนโดย นิศาชล ฮิต: 32
ประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 128 สไลด์ จำนวน 6 เดือน 04 มกราคม 2566 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 90