บทความสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกำแพงเพชรทั้งหมด

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 28 เมษายน 2563 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 1112
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกและกำหนดวันรับทุนฯ ประจำปี 2563 28 เมษายน 2563 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 483
แบบคำขอพักชำระต้นเงินกู้และหยุดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 02 เมษายน 2563 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 448
ประกาศเรื่องพักชำระหนี้สมาชิก หยุดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน สู้ภัยไวรัสโควิด-19 02 เมษายน 2563 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 977
ประกาศการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 02 มีนาคม 2563 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 1246
ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงการส่งเงินค่าหุ้น 28 มกราคม 2563 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 493
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 26 ธันวาคม 2562 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 456
ประกาศเรียนสมาชิกข้าราชการบำนาญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 19 ธันวาคม 2562 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 314
ประกาศกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 27 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 597
ประกาศรายชื่อผู้สมัครประธานกรรมการดำเนินงาน/คณะกรรมการดำเนินงาน/ ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปี 2563 20 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 350