บทความสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกำแพงเพชรทั้งหมด

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศการกำหนดวงเงินรับฝากใหม่ 30 มิถุนายน 2565 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 26
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 30 มิถุนายน 2565 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 21
ประกาศ มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาขิกสหกรณ์ฯ ปี 2565 31 มีนาคม 2565 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 157
ประกาศ พักชำระหนี้ หยุดส่งเงินต้นเงินกู้และค่าหุ้นรายเดือน ช่วยเหลือภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 31 มีนาคม 2565 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 98
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน ครั้งที่ 1 ปี 2565 01 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 183
โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อต่อยอด (Extra) 2565 01 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 160
ประกาศรายชื่อผู้สมัครประธาน,คณะกรรมการดำเนินงาน,ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 30 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 276
ติดตามข่าวสารสหกรณ์ผ่าน Line@สหกรณ์ฯ 01 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 260
รับสมัครประธานและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565 07 ตุลาคม 2564 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 321
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 28 มิถุนายน 2564 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 349