บทความสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกำแพงเพชรทั้งหมด

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
มอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2566 29 มีนาคม 2566 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 20
โครงการเงินกู้พิเศษต่อยอด Extra 2566 27 มกราคม 2566 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 242
รายชื่อผู้สมัครคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566 28 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 484
ประกาศ 6,7/65รับสมัครคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566 03 ตุลาคม 2565 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 1167
ประกาศ5/65 ระเบียบการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2565 03 ตุลาคม 2565 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 1331
ประกาศการกำหนดวงเงินรับฝากใหม่ 30 มิถุนายน 2565 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 1682
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 30 มิถุนายน 2565 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 1511
ประกาศ มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาขิกสหกรณ์ฯ ปี 2565 31 มีนาคม 2565 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 1566
ประกาศ พักชำระหนี้ หยุดส่งเงินต้นเงินกู้และค่าหุ้นรายเดือน ช่วยเหลือภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 31 มีนาคม 2565 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 1308
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน ครั้งที่ 1 ปี 2565 01 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 1364