บทความสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกำแพงเพชรทั้งหมด

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ 6,7/65รับสมัครคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566 03 ตุลาคม 2565 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 1003
ประกาศ5/65 ระเบียบการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2565 03 ตุลาคม 2565 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 1011
ประกาศการกำหนดวงเงินรับฝากใหม่ 30 มิถุนายน 2565 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 1213
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 30 มิถุนายน 2565 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 1255
ประกาศ มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาขิกสหกรณ์ฯ ปี 2565 31 มีนาคม 2565 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 1428
ประกาศ พักชำระหนี้ หยุดส่งเงินต้นเงินกู้และค่าหุ้นรายเดือน ช่วยเหลือภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 31 มีนาคม 2565 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 1216
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน ครั้งที่ 1 ปี 2565 01 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 1220
โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อต่อยอด (Extra) 2565 01 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 1350
ประกาศรายชื่อผู้สมัครประธาน,คณะกรรมการดำเนินงาน,ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 30 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 1307
ติดตามข่าวสารสหกรณ์ผ่าน Line@สหกรณ์ฯ 01 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 1382