หมวดหมู่รอง

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
เอกสารคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (ฉบับปรับปรุง) 30 มกราคม 2560 เขียนโดย ITA_admin ฮิต: 2792
เอกสารน่ารู้ " ปลูกจิตสำนึก ITA " 20 มกราคม 2560 เขียนโดย ITA_admin ฮิต: 1851
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โรงพยาบาลกำแพงเพชร 23 มีนาคม 2560 เขียนโดย ITA_admin ฮิต: 2901
กิจกรรมประกาศการเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต Zero Tolerance" 29 ธันวาคม 2560 เขียนโดย Ita_admin ฮิต: 1137
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก 19 มิถุนายน 2561 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 2052
ขั้นตอนปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เมื่อตรวจพบการลักลอบขายสินค้าในพื้นที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรโดยไม่ได้รับอนุญาต 14 มิถุนายน 2561 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 712
ขั้นตอนปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เมื่อตรวจพบการลักลอบขายสินค้าในพื้นที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรโดยไม่ได้รับอนุญาต 14 มิถุนายน 2561 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 904
คำประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2561 29 ธันวาคม 2560 เขียนโดย Ita_admin ฮิต: 1542
คำประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2561 29 ธันวาคม 2560 เขียนโดย Ita_admin ฮิต: 1507
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 19 มิถุนายน 2561 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 3763